TERMINOLOGIJA

Pri pravnem prevajanju je ključnega pomena natančnost in ustreznost uporabljenih terminov.
SPLETNE ZBIRKE TERMINOV